Free CSS Navigation Menu Designs 2 at exploding-boy.com

Tab Menu 9

Thursday, 24 November 2011

Literasi (Bahasa Melayu)

Choo Li Peng juga tidak dapat mengenal nombor Aa hingga Zz malahan tidak dapat menyebut namanya dalam Bahasa Melayu.

Pada masa sekarang, dia dapat mengenal Aa hingga Zz dan mengenal beberapa perkataan yang mudah. Dia juga dapat menjawab namanya jika seseorang menanyanya.


Pembelajaran secara permainan


*********************************************************************** 
susun urutan Aa-Zz
*********************************************************************** 

Pemulihan Numerasi(Matematik)


Choo Li Peng ialah murid Tahun 1 yang lemah dalam Matematik. Dia tidak dapat mengenal nombor 0 hingga 9 malahan tidak dapat menyebut 0 hingga  9 secara berurutan.

Pada masa sekarang, dia telah  dapat menguasai 0 hingga 9 dengan sepenuhnya malahan mengira bilangan dan cara penambahannya. Saya berasa syukur tidak pernah melenyapkan hati pembelajarannya.
Pembelajaran mengenal nombor

***********************************************************************

Pembelajaran mengira bilangan.


***********************************************************************

Harapan......

Oleh sebab pemindahan guru pemulihan sekolah saya ke sekolah kebangsaan , saya diarahkan supaya memegang jawatan guru pemulihan sementara selama empat bulan.

Dalam tempoh empat bulan  ini, saya telah belajar tentang beberapa perkara yang penting dan mengetahui tanggungjawab seseorang guru untuk membangunkan keinginan belajar murid.

Dalam tempoh 4 bulan ini, saya mendapati kelemahan seseorang murid yang memang tidak dapat setanding dengan orang biasa. Saya juga mengesan kelemahan diri dalam pengajaran pada masa dulu.

Setiap murid merupakan  satu harapan. Jika kita memberikan tunjuk ajar yang sepatutnya, seseorang murid akan mengetahui arah kehidupannya.